อัตราค่าบริการ คันละ 1,200 บาท ต่อวัน ด่วน รับสมัครรถแห่เข้าร่วมทีมงานจำนวนมาก เฉพาะรถที่ติดตั้งเครื่องเสียงและรับงานแห่อยู่แล้ว เท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ติดตั้งอุปกรณ์ ให้ฟรี (ผ่อนระยะยาว) อัตราค่าผลิตสปอต ตัวละ 1,500 บาท อัตราค่าผลิดสปอตหาเสียง ตัวละ 2,000 บาท อัตราค่าผลิตสปอตหาเสียงแบบเพลง ตัวละ 4,000 บาท **ในกรณีที่ท่านผลิตสปอตมาจากที่อื่น ต้องจ่ายค่าเข้าระบบ 200 บาท **